Franciskanska pilgrimsrörelsen – vi är en internationell och ekumenisk freds- och pilgrimsrörelse. Varje år gör vi en pilgrimsvandring någonstans i Europa. I grupper om ca 20 deltagare i alla åldrar från många europeiska länder vandrar vi i naturen i nio dagar. Inspirerade av Franciskus av Assisi lever vi enkelt, lagar mat tillsammans, sover över i enkelt logi och delar vår tro. Vi utbyter tankar med varandra om vårt ansvar för samhälle och miljö, fred och rättvisa och annat som är väsentligt för oss. Sång och musik, skratt och äventyr saknas inte heller. I mer än 90 år har vi nu strävat efter att utveckla ömsesidig förståelse, öva oss i tolerans och att kunna ta med detta in i vårt dagliga liv.

Varje år erbjuder vi:

Internationella Pilgrimsvandringen

Den internationella pilgrimsvandringen varje sommar är den centrala aktiviteten i rörelsen. Under nio dagar lever vi tillsammans i grupper, med människor från många europeiska länder  och försöker gestalta ett liv i Franciskus anda, präglat av enkelhet, gemenskap och omsorg om naturen. Det är en unik erfarenhet där vi möter varandra i en blandning av vandring, gemensam matlagning, sånger, böner, lekar, reflektioner och diskussioner – ett liv i gemenskap – och det ger oss oförglömliga minnen.

Internationella Kapitlet

Det Internationella Kapitlet är en årlig samling under pingsthelgen, då årets tema introduceras och bearbetas i workshops, diskussioner, andakter och vandringar. Ett gyllene tillfälle att lära känna varandra och träffa nya vänner.

Nationella aktiviteter

Under året arrangeras  en nationell vårvandring under Kristi Himmelsfärdshelgen – när Sverige är som vackrast – och en höstsamling, med årsmöte och kort vandring, oftast första helgen i oktober. Pilgrimer från övriga länder är alltid välkomna att delta.

Vår historia

Joseph Folliet och René Beaugey grundade rörelsen i Frankrike år 1927. Franz Stock, en ung tysk präst, anslöt sig snart. Tanken var att skapa en grupp av unga katolska pilgrimer för fred. Pilgrimsvandringarna sammanförde unga män från Frankrike och Tyskland och därigenom bidrog rörelsen tidigt till den fransk-tyska försoningen efter första världskriget.

Den första pilgrimsvandringen samlade 20 personer men rörelsen växte mycket snabbt. Genom åren kom pilgrimer från andra länder att ansluta sig.Unga kvinnor kom med på vandringarna och sedan hela familjer med sina barn. Senare kom pilgrimer från andra trossamfund med, såsom brittiska anglikaner och svenska lutheraner, men också personer som söker nya vägar inom religiöst och andligt tänkande.

Det som är karakteristiskt för rörelsen och som också är dess rikedom är just variationen, att pilgrimer av alla åldrar, bakgrunder, kulturer och nationaliteter vandrar tillsammans.

De länder som nu ingår i rörelsen är Frankrike, Tyskland, England, Spanien, Nederländerna, Belgien och Sverige.

Joseph Folliet och Franz Stock