Franciskanska pilgrimsrörelsen – vi är en internationell och ekumenisk freds- och pilgrimsrörelse. Varje år gör vi en pilgrimsvandring någonstans i Europa. I grupper om ca 20 deltagare i alla åldrar från många europeiska länder vandrar vi i naturen i nio dagar. Inspirerade av Franciskus av Assisi lever vi enkelt, lagar mat tillsammans, sover över i enkelt logi och delar vår tro. Vi utbyter tankar med varandra om vårt ansvar för samhälle och miljö, fred och rättvisa och annat som är väsentligt för oss. Sång och musik, skratt och äventyr saknas inte heller. I mer än 90 år har vi nu strävat efter att utveckla ömsesidig förståelse, öva oss i tolerans och att kunna ta med detta in i vårt dagliga liv.

Varje år vi erbjuder :

International Pilgrimage

The International Pilgrimage is the main activity of the Pilgrims of St. Francis. The pilgrimage consists of  nine days of walking  during which we try to live in the spirit of St. Francis of Assisi and St. Claire. It is a special time, full of experiences and encounters, where each  each of us is invited to live in Franciscan simplicity – a mixture of walks, songs, games, reflections, debates, prayers, community life … and it leaves us unforgettable memories.

International Chapter

The International Chapter is a meeting of the Pilgrims which takes place, annually, at Pentecost. It is a weekend of workshops, discussions, worship, walks – exploring ideas in a variety of ways.

Nationella aktiviteter

Vår historia

Two French men, Joseph Folliet and René Beaugey founded the movement in France in 1927.  Franz Stock, a young German priest soon joined them. The idea was to form a group of young catholic pilgrims working for peace. The pilgrimages brought together young men from France and Germany spending some time walking together in a spirit of peace thus contributing to Franco-German reconciliation.

The first pilgrimage brought together 20 people but the movement grew very quickly. Young women joined the pilgrimages and then whole families with their children. Over the years pilgrims from other countries also joined including those of other denominations and others exploring their spirituality. 

Today activities are organised in different European countries. Pilgrims of all ages, backgrounds, cultures, and of differing nationalities walk together and our diversity is one of the valued riches of the movement.