Anmälningsinformation om de internationella pilgrimsvandringarna med den Franciskanska pilgrimsrörelsen

Följande upplysningar beskriver våra pilgrimsvandringar. Du hittar specifik information om den aktuella pilgrimsvandringen i den inbjudan som skrivs av de medlemmar som står som värd för den aktuella vandringen under ett visst år.

Den Franciskanska pilgrimsrörelsen 

Den Franciskanska pilgrimsrörelsen är en kristen ekumenisk rörelse med avdelningar i flera europeiska länder. Förutom nationella pilgrimsvandringar har vi organiserat internationella pilgrimsvandringar i mer än 90 år. Organiseringen sköts i sin tur av medlemmar i våra medlemsländer i en region de valt i sitt eget land eller i ett annat land. Vart tionde år äger pilgrimsvandringen rum i området kring Assisi, den helige Franciskus hemvist, i Italien. I den helige Franciskus anda kommer vi att tillbringa nio dagar på landsbygden, laga mat tillsammans, sova i enkla boenden och diskutera trosfrågor. Under vandringen kommer vi att tala om vårt ansvar i samhället och världen, om fred och rättvisa och om vad som är viktigt för oss. Sång och lek, skratt och äventyr – även det kan vara en del av upplevelsen. Vi försöker alltså förstå varandra bättre och öva oss i tålamod och tar med oss detta tillbaka till våra dagliga liv.

Ramprogram

På pilgrimsvandringens första dag samlas alla deltagare och efter en gudstjänst åker de i små grupper till sin första övernattning. Under nio dagar är de olika grupperna på väg. Den sista dagen samlas alla igen vid middagstid, firar en avslutningsgudstjänst, äter en måltid tillsammans och skapar en lekfull avslutningskväll tillsammans. Nästa morgon är det frukost. Vid 10.00 på morgonen ska alla ha åkt iväg. Det kommer att vara möjligt att anlända en kväll före vandringen . Detta kostar lite extra för vuxna (se priser på inbjudan), för unga är det gratis. Kvällen innan måste alla försörja sig själva. Affärer och restauranger finns i närheten. Den första gemensamma måltiden är kvällsmat på startdagen.

Grupperna

Så här ser en dag ut i gruppen:

Vandringen

Det handlar inte om att gå väldigt långa sträckor, utan snarare om att ta hand om den svagare personen, njuta av naturen, upptäcka nya landskap, utsätta sig för vädret och se till att alla klarar dagens etapp. De sträckor som vandras varierar beroende på målet för varje dag.

Måltider

Grupperna ansvarar själva för mathållningen. Man delar upp sig i smågrupper som svarar för inköp och matlagning. När det inte finns tillgång till kök får gruppen istället köksutrustning med gasolkök. Alla hjäps åt med hushållsarbetet, också barn efter förmåga.

Diskussion och samtal

Varje dag avsätter vi en tid till samtal och diskussion av årets tema. Detta finns förberett med text och anvisningar.

Andakt och gudstjänst

Det andliga tar plats i morgon- eller kvällsbön, i meditationstider eller i delandet och bidrag från gruppen. Vanligtvis kan det under pilgrimsfärdens gång en eller två gånger förekomma en tillfälle att delta i en gudstjänst i en lokal kyrka eller att fira en nattvard i gruppen.

Sång, lek och liknande

Kul och kreativitet är också en del av pilgrimsfärden. Ofta sjunger eller spelar man – beroende på humöret. Du är välkommen att ta med musikinstrument eller spel om de får plats i ditt bagage.

Logi

Med undantag för deltagare i Centergruppen sover vi på golv i församlingshem, sporthallar, kyrkor eller skolor, lokaler som inte har den komfort vi är vana vid. Ofta finns det inga duschar, ett fåtal toaletter och kök som inte är fullt utrustade. För Centergruppen finns det sängar i delade rum, toaletter och bad samt ett fullt utrustat kök.

Gruppernas sammansättning

Grupperna består i regel av 15-22 personer. Deltagarna kommer från olika länder i Europa, olika samhällsgrupper, de har olika trosinriktningar eller söker en tro. Alla åldrar, både barn, ungdomar och äldre. Denna mångfald finns i grupperna beroende på vilka som anmäler sig.

Olika grupper

Man kan välja mellan tre olika slags vandringsgrupper och en Centergrupp. Om man inte kan bära sin packning anmäler man sig antingen till Stjärngrupp eller Centergrupp.

Vandringsgrupp

Är till för dem som kan gå c:a 10-18 km per dag och ca 3 km/h. Gruppen sover på olika platser varje natt. Om man inte kan bära hela sin packning ska man anmäla det. I så fall kan man få transporterat liggunderlag och sovsäck, inte mer! En bil med köksutrustning, bagage och livsmedel följer med gruppen.

Stjärngrupp

Är till för dem som inte kan bära sin packning, men kan gå som längst 15 km om dagen (och ca 3 km/h). Man bär en liten ryggsäck med det man behöver för dagen. Deras logi ändras bara 2 eller 3 gånger. Stjärngruppen är tänkt även för barn som inte är vana att gå mycket långa sträckor med ryggsäck.

Cykelgrupp

Ibland erbjuds en grupp som reser med cyklar. Cyklisterna kommer att täcka längre sträckor än vandringsgrupperna – cirka 30 km per dag. För att transportera köksutrustning och mat kommer det att finnas en lastcykel. De som inte kan ta med sig en egen cykel kan hyra en cykel med två vattentäta väskor och, om så önskas, en cykelhjälm.

Äventyrsgrupp

Är till för dem som kan gå 12-18 km om dagen (och ung. 4 km/h). Deltagarna bär all sin packning. Ibland kan gruppen sova i tält. Det kan finnas vagnar (eller ibland ett fordon) för att transportera köksutrustning, mat och tält. Deltagarna ombeds medföra egna 1,2,3-mannatält.

Centergrupp

För äldre och dem som inte kan gå så långt. Man bor på ett och samma ställe och det finns sängar i delade rum. Deltagare tar med underlakan, påslakan och örngott. (Ange på anmälan om du inte kan sova i överslaf eller på madrass på golvet) Gruppen gör utflykter allt efter deltagarnas förmåga och står själv för mathållningen.

Familjegrupp

Om 4-5 familjer med små barn anmäler sig, organiseras en särskild familjegrupp. De bor vanligtvis på samma ställe hela tiden och gör utflykter och vandringar enligt deras förmåga. Vanligtvis finns det inga sängar. För att stödja föräldrarna är även barnvänliga personer utan barn välkomna att anmäla sig till familjecentret.

Ansvariga
Till varje grupp behövs frivilliga ledare, samt assisterande ledare, som tar på sig en uppgift. Guardian (ledare för gruppen), Mère (husmor, kan även vara en man), Trubadur (sång och lek), Andlig ledare och Kapitelledare (samtalsledare för årets tema). De har till uppgift att ta ansvar för gruppen och dess aktiviteter samt att samordna arbetet. Detta är en betydelsefull uppgift som förtjänar respekt och stöd från deltagarna. Men icke desto mindre är varje deltagares insats betydelsefull för att vandringen ska bli en positiv upplevelse. De som gjort en eller flera pilgrimsvandringar och som skulle vilja åta sig en ansvarsuppgift kan anmäla detta på anmälningsblanketten. Den som inte evill göra det ensam kan anmäla sig som hjälpledare.

Följebil

Äventyrsgruppen behöver en följebil, en bil som transporterar mat och köksutrustning och en annan för bagage. Därför är vi hänvisade till a1 deltagarna ställer sin bil till förfogende. När så sker, och om andra än ägaren skall kunna köra bilen, måste det finnas en försäkring som gäller för en sådan användning.

Packning

Minsta möjliga packning är det som gäller! Inte mer än 10 kg! Liggunderlag/luftmadrasser i stjärngrupperna kan vara tyngre liksom bäddutrustning i Centergruppen. Deltagare i Stjärngrupp måste packa sina saker i små, mjuka väskor som lät kan stuvas in i följebilen – inga resväskor! Packning som inte behövs under vandringen kan ställas in i ett rum som låses.

Försäkring

Den Franciskanska pilgrimsrörelsen kan inte göras ansvarig för olyckor eller skador, som uppstår genom en deltagares eller tredje persons handling resp. felaktiga uppträdande. De som har förtroendeuppdrag att vara ansvariga i gruppen är genom sin funktion försäkrade inom ramen för en gemensam ansvarsförsäkring. Varje deltagare är själv ansvarig för sina privata olycksfalls-, sjuk- och ansvarsförsäkringar. Vidare kan inte rörelsen hållas ansvarig för eventuella skador eller olyckor som kan uppstå vid resa till eller från vandringen.

Hantering av persondata

De uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret används för planering av grupperna och för statistikändamål. De lämnas inte vidare till tredje part. Endast i samband med tecknande av den gemensamma ansvarsförsäkringen kan det vara nödvändigt a1 vidarebefordra data till försäkringsbolaget. Y1erligare information om persondataskydd finner du i vår dataskyddspolicy som finns på vår hemsida ”pellegrinifrancesco.eu”.

Foton och filmer som tas under vandringen kan användas på hemsidan, till foldrar och tidningsartiklar. Om du inte vill synas på bild i ovanstående ange detta på anmälningsblanketten. Vi förväntar oss att varje deltagare respekterar den personliga integriteten och att ingen publicerar foton, utan personens medgivande, på Facebook, Instagram eller något annat media.

Kostnad

För att alla ska kunna delta försöker vi hålla deltagaravgifterna så låga som möjligt. Det finns rabatterad avgift för elever, studenter, praktikanter och arbetslösa samt för barn i åldrarna 4-12 år. Barn under 4 år är gratis. En anmälningsavgift måste betalas tillsammans med anmälan. Detta är ett sätt att finansiera förberedelserna för pilgrimsfärden. Om det finns ett välgrundat skäl till senare avbokning (t.ex. sjukdom) återbetalas hälften av det betalda beloppet.

Anmälan

Fyll i en separat blankett för varje deltagare, även för barn.

För att undvika fel vid överföringen av uppgifterna, fyll i ansökningsformuläret online om möjligt och skicka den ifyllda PDF-filen via e-post till (den adress som anges i uppgifterna om årets pilgrimsvandring). Alternativt kan du skicka den per post till den postadress som anges i uppgifterna om årets pilgrimsresa.

Anmälan är inte bindande förrän anmälningsavgiften har betalats.

Barnen kommer att placeras i samma grupp som sina föräldrar, om inget annat önskats.

För ungdomar under 18 år som inte har en av sina föräldrar i samma grupp måste ha en namngiven vuxen i gruppen som kontaktperson. Detta måste godkännas av föräldrarna på ansökningsblanketten. Dessutom måste de tillfrågade på ansökningsblanketten bekräfta att de har tagit på sig ansvaret. Av juridiska skäl måste dessa formulär skrivas ut, undertecknas och skickas till oss i pappersform.

Om sena anmälningar kan godkännas eller inte är upp till arrangörerna att avgöra;

Om du måste dra tillbaka din anmälan, vänligen meddela oss detta så snart som möjligt.