Anmälningsinformation till pilgrimsvandring i Frankrike med den Franciskanska pilgrimsrörelsen 28 juli – 5 augusti 2022  (avresa efter frukost den 6 augusti 2022)

Den Franciskanska pilgrimsrörelsen är en kristen, ekumenisk rörelse med grenar i flera europeiska länder. Förutom nationella pilgrimsvandringar anordnar vi, sedan mer än 90 år tillbaka, internationella pilgrimsvandringar. I år kommer den att äga rum i området nordöstra Bretagne. I detta landskap ska vi vandra i den Helige Franciskus fotspår nio dagar ute i naturen, laga mat tillsammans, sova på enkelt boende och samtala om trosfrågor. Under vandringen samtalar vi om vårt ansvar i samhället och världen, fred och rättvisa , vad somär viktigt för oss. Sång och lek, skratt och äventyr – också det får vara med. Så försöker vi lära oss förstå varandra bättre och öva oss i tålamod och bära med oss detta tillbaka i vår vardag.

Ramprogram

Första vandringsdagen samlas vi alla för att fira en Öppningsgudstjänst. Därefter meddelas gruppindelningen. Grupperna formerar sig och vandrar/åker bil till sin första överna1ning. Under nio dagar är de olika grupperna på väg. Sista dagen samlas alla igen vid middagstid, firar en avslutningsgudstjänst, äter en gemensam måltid och skapar tillsammans en lekfull avslutningskväll. Morgonen därpå finns det frukost. Kl. 10.00 ska alla ha lämnat platsen.

Det kommer att vara möjligt att anlända en kväll före vandringen (27 till 28/7). Detta kommer att kosta lite extra för vuxna (se priser); för de unga är det ingen avgift. Kvällen innan måste alla sörja för sig själva. Affärer och restauranter finns i närheten. Den första gemensamma måltiden är kvällsmat den 28 juli.

Vandringen

Det handlar inte om att gå mycket långa distanser utan istället ta hänsyn till den svagare, njuta av naturen, upptäcka nya landskap, utsätta sig för väder och vind och att alla ska klara dagens etapp. Grupperna har olika etappmål.

Måltider

Grupperna ansvarar själva för mathållningen. Man delar upp sig i smågrupper som svarar för inköp och matlagning. När det inte finns tillgång till kök får gruppen istället köksutrustning med gasolkök. Alla hjäps åt med hushållsarbetet, också barn efter förmåga.

Diskussion och samtal

Varje dag avsätter vi en tid till samtal och diskussion av årets tema. Detta finns förberett med text och

metodiska anvisningar. Årets tema är: ”Vatten.”

Andakt och gudstjänst

Morgon och aftonbön, meditation. Den andlige ledaren har ansvar för bönerna. Gruppen kan också fira

gudstjänst tillsammans med en församling som man besöker eller fira en egen gudstjänst.

Sång, lek och liknande

Spex och drama hör också till, ofta sång och musik efter förmåga. Ta gärna med instrument och lekmaterial

om ryggsäcken tillåter.

Logi

Med undantag för deltagare i Centergruppen sover vi på golv i församlingshem, sporthallar, kyrkor eller skolor, lokaler som inte har den komfort vi är vana vid. Ofta finns det inga duschar, ett fåtal toaletter och kök som inte är fullt utrustade. För Centergruppen finns det sängar i delade rum, toaletter och bad samt ett fullt utrustat kök.

Gruppernas sammansättning

Grupperna består i regel av 15-22 personer. Deltagarna kommer från olika länder i Europa, olika samhällsgrupper, de har olika trosinriktningar eller söker en tro. Alla åldrar, både barn, ungdomar och äldre. Denna mångfald finns i grupperna beroende på vilka som anmäler sig.

Olika grupper

Man kan välja mellan tre olika slags vandringsgrupper och en Centergrupp. Om man inte kan bära sin packning anmäler man sig antingen till Stjärngrupp eller Centergrupp.

Vandringsgrupp

Är till för dem som kan gå c:a 10-18 km per dag och ca 3 km/h. Gruppen sover på olika platser varje natt. Om man inte kan bära hela sin packning ska man anmäla det. I så fall kan man få transporterat liggunderlag och sovsäck, inte mer! En bil med köksutrustning, bagage och livsmedel följer med gruppen.

Stjärngrupp

Är till för dem som inte kan bära sin packning, men kan gå som längst 15 km om dagen (och ca 3 km/h). Man bär en liten ryggsäck med det man behöver för dagen. Deras logi ändras bara 2 eller 3 gånger. Stjärngruppen är tänkt även för barn som inte är vana att gå mycket långa sträckor med ryggsäck.

Äventyrsgrupp

Är till för dem som kan gå 12-18 km om dagen (och ung. 4 km/h). Deltagarna bär all sin packning. Ibland kan gruppen sova i tält. Det kan finnas vagnar (eller ibland ett fordon) för att transportera köksutrustning, mat och tält. Deltagarna ombeds medföra egna 1,2,3-mannatält.

Seniorgrupp

För äldre och dem som inte kan gå så långt. Man bor på ett och samma ställe och det finns sängar i delade rum. Deltagare tar med underlakan, påslakan och örngott. (Ange på anmälan om du inte kan sova i överslaf eller på madrass på golvet) Gruppen gör utflykter allt efter deltagarnas förmåga och står själv för mathållningen.

Familjegrupp

Om 4-5 familjer med mindre barn anmäler sig, skapar vi en särskild familjegrupp som sover på samma ställe hela tiden och gör utflykter och vandringar efter förmåga. Vanligtvis finns det inga sängar.

Ansvariga
Till varje grupp behövs frivilliga ledare, samt assisterande ledare, som tar på sig en uppgift. Guardian (ledare för gruppen), Mère (husmor, kan även vara en man), Trubadur (sång och lek), Andlig ledare och Kapitelledare (samtalsledare för årets tema). De har till uppgift att ta ansvar för gruppen och dess aktiviteter samt att samordna arbetet. Detta är en betydelsefull uppgift som förtjänar respekt och stöd från deltagarna. Men icke desto mindre är varje deltagares insats betydelsefull för att vandringen ska bli en positiv upplevelse. De som gjort en eller flera pilgrimsvandringar och som skulle vilja åta sig en ansvarsuppgift kan anmäla detta på anmälningsblanketten. Den som inte evill göra det ensam kan anmäla sig som hjälpledare.

Följebil

Äventyrsgruppen behöver en följebil, en bil som transporterar mat och köksutrustning och en annan för bagage. Därför är vi hänvisade till a1 deltagarna ställer sin bil till förfogende. När så sker, och om andra än ägaren skall kunna köra bilen, måste det finnas en försäkring som gäller för en sådan användning.

Packning

Minsta möjliga packning är det som gäller! Inte mer än 10 kg! Liggunderlag/luftmadrasser i stjärngrupperna kan vara tyngre liksom bäddutrustning i Centergruppen. Deltagare i Stjärngrupp måste packa sina saker i små, mjuka väskor som lät kan stuvas in i följebilen – inga resväskor! Packning som inte behövs under vandringen kan ställas in i ett rum som låses.

Försäkring

Den Franciskanska pilgrimsrörelsen kan inte göras ansvarig för olyckor eller skador, som uppstår genom en deltagares eller tredje persons handling resp. felaktiga uppträdande. De som har förtroendeuppdrag att vara ansvariga i gruppen är genom sin funktion försäkrade inom ramen för en gemensam ansvarsförsäkring. Varje deltagare är själv ansvarig för sina privata olycksfalls-, sjuk- och ansvarsförsäkringar. Vidare kan inte rörelsen hållas ansvarig för eventuella skador eller olyckor som kan uppstå vid resa till eller från vandringen.

Hantering av persondata

De uppgifter som efterfrågas i anmälningsformuläret används för planering av grupperna och för statistikändamål. De lämnas inte vidare till tredje part. Endast i samband med tecknande av den gemensamma ansvarsförsäkringen kan det vara nödvändigt a1 vidarebefordra data till försäkringsbolaget. Y1erligare information om persondataskydd finner du i vår dataskyddspolicy som finns på vår hemsida ”pellegrinifrancesco.eu”.

Foton och filmer som tas under vandringen kan användas på hemsidan, till foldrar och tidningsartiklar. Om du inte vill synas på bild i ovanstående ange detta på anmälningsblanketten. Vi förväntar oss att varje deltagare respekterar den personliga integriteten och att ingen publicerar foton, utan personens medgivande, på Facebook, Instagram eller något annat media.

Kostnad

Totalt

175 € Vuxna
125 € Ungdomar 13 – 17 år, studerande, arbetslösa

70 € Barn 4 – 12 år
Gratis: Barn under 4 år
200 € Centergrupp

Vid anmälan

40 € Vuxna

20 € barn 4-12 är

Vid vandringsstart

135€ vuxna 85€ ungdomar 50€ barn 160€ Centergrupp

5 € vuxna vid ankomst dagen före vandringen.

Anmälan
Var vänlig skicka din anmälan senast den 31 mars 2022 för Stjärngrupp, Seniorgrupp och Familjegrupp och övriga den 20 maj 2022 till Mona-lis Leander, Lilla Beddinge Kyrkväg 294, 231 98 Klagstorp, monalis-@hotmail.com Anmälningsavgiften skall skickas samtidigt som anmälan:
Franciskanska Pilgrimsrörelsen, plusgiro 4216457-4. Kom ihåg att ange namn, adress och e-postadress.

Om du inte betalat medlemsavgift för 2022 skall detta göras senast samtidigt med anmälan. Vid vandringsstarten betalas resterande belopp kontant i Euro.

För anmälan gäller följande:

En separat blankett för varje deltagare;
För att undvika fel vid avskrift av blanketten, var vänlig fyll i blanketten i dator om möjligt. Skriv sedan ut den och underteckna och skicka in. Var vänlig skicka även kopia av blanketten per e-post i pdf-format. Barn kommer att vara i samma grupp som föräldrar om ingen annan överenskommelse träffas.
Ungdomar under 18 år, som inte är tillsammans med någon förälder, måste vara tillsammans med en vuxen i gruppen. Denna person måste ges fullmakt av förälder på anmälningsblanketten. Dessutom måste den vuxne intyga på sin anmälningsblankett a1 hon/han tar över ansvaret.
Huruvida sent inkomna anmälningar kan accepteras avgörs av organisatörerna.
I fall du måste ta tillbaka din anmälan, var vänlig meddela oss snarast möjligt. Vid giltig orsak till avanmälan (t ex sjukdom) får du tillbaka hälften av anmälningsavgiften.