Att följa – Vem följer jag?

Vi har under året haft ansvaret att skriva en inspirationstext kring årets tema att användas vid
planering av kapitel och samtal under internationella pilgrimsvandringen i sommar. Och vi är Anders
och Ulla Mårtensson samt undertecknad, med bidrag från Annie Axelsson och Birgitta Jansson.
Det är ett mångfacetterat tema och vi har begränsat det avsevärt. Vi har fokuserat på de
franciskanska idealen kring att leva enkelt och att värna om naturen. Under arbetets gång har vi hela
tiden haft fredsfrågan aktuell på grund av kriget Ryssland-Ukraina. Fredsfrågan var central när
rörelsen bildades. Men vi bestämde att tona ner den frågan då den är en så stor fråga i sig.
Inledningsvis breddar vi temat till att omfatta reflektion kring de vardagliga frågorna kring vem vi
hämtar intryck och råd från. Vi omges idag av oerhört mycket information och ”influencers” med
många följare på Youtube mm spelar en allt viktigare roll.
Förhoppningen är att vi får inspirera till goda samtal kring ”vem vi följer” och dela erfarenheter av
urskiljning, hur Franciskus inspirerat oss, och ytterst vad det innebär för oss att leva i Jesu efterföljd.
Jan Peter Axelsson

Utdrag ur tematexten

I ett av de första avsnitten i texten tar vi upp exempel på nutida ”influerare”. Sätten att följa någon har förändrats radikalt de senaste åren med framväxten av internet. Internet, och speciellt sociala media, har en oerhört stor påverkan och kan användas i både goda och onda syften. Varför, kan man fråga sig, ägnar så många människor så mycket tid åt detta? Vi ger några exempel på positiv och negativ påverkan från influerare.

Här är ett avsnitt av dokumentet med ett exempel på en influerare som bevisligen har ett stort värde för många följare, som tar upp intressanta ämnen och dessutom ger ett underhållningsvärde.

Om Therése Lundgren, en svensk influerare. Intervju med Annie Axelsson (15 år), en av följarna. Annie intervjuades av Ulla Mårtensson, i form av e-postkorrespondens.                           

1. Vem är Therése? Vad innehåller hennes blogg?

Therese är en svensk influenser på Instagram och Youtube.  Hon är registrerad som ett aktiebolag och jobbar med hudvård och sminkprodukter, skrivit böcker, har även samarbeten och egna små projekt vid sidan om det. Hennes blogg innehåller lite bakom scenerna om hennes arbetsliv men mest hennes vardag eller tema videos som t.ex. ”Therese testar” som är en miniserie där Therese testar olika kända produkter 🙂 

2. Hur många följare har hon?

Strax över en miljon på Youtube och alla videor är på svenska.

3. Varför har hon så många följare tror du?

Jag tror att hon har många följare för att hon sprider medvetenhet om mental ohälsa och är hyfsat öppen om sina egna erfarenheter om ångest och panikattacker. Många kan nog känna igen sig i henne. Hon är en ärlig, trevlig och väldigt omtänksam person som även brinner för frågan om djurs rättigheter. Hon är helt enkelt en bra förebild 🙂 

4. Varför följer du henne och hur ofta?

Jag respekterar henne och tycker att hennes videor är både roliga och underhållande men också mysiga och avkopplande. Jag kollar på hennes videor i snitt kanske en eller två gånger i veckan, ibland mer och ibland mindre 🙂 Jag tycker om vad hon har gjort med sitt liv.

5. Har hon påverkat dig och i så fall hur, tror du?

Ja, hon fick mig att reflektera lite själv om hur jag ställer mig i vissa frågor, hur det går för         min mentala hälsa och hon inspirerade mig att äta mer vegetariskt. Jag har även testat hennes produkter och när hon gjorde ett betalt samarbete med Anamma köpte jag av deras veganska mat som jag fortsätter köpa än idag. Hon får mig också att vilja ta hand om mig lite extra 🙂 på så sätt har hon påverkat mig. Hon är också rolig, att komma hem och kolla på hennes videos är ibland höjdpunkten på dagen/kvällen.

Begreppet urskill­ning menar vi är centralt och vi hoppas på bra samtal om detta. Hela dokumentet (på engelska) finns tillgängligt för den som önskar nedan.

Anders Mårtensson, e. u.