Den internationella pilgrimsvandringen varje sommar är den centrala aktiviteten i rörelsen. Under nio dagar lever vi tillsammans i grupper, med människor från många europeiska länder  och försöker gestalta ett liv i Franciskus anda, präglat av enkelhet, gemenskap och omsorg om naturen. Det är en unik erfarenhet där vi möter varandra i en blandning av vandring, gemensam matlagning, sånger, böner, lekar, reflektioner och diskussioner – ett liv i gemenskap – och det ger oss oförglömliga minnen.