Vatten har ett rikt och varierat symbolvärde.. I bibeln är vattnet en skapelsekraft – (1 Mos. 1:20) ”Vattnet ska vimla av levande varelser (jfr King James Bible: Let the waters bring forth abundantly the moving creatures) ….men också en destruktiv kraft – syndafloden utplånade allt liv. Vatten är även en symbol för rening, som i det kristna dopet. Jesus själv säger sig vara källan till det levande vattnet, som i berättelsen om mötet med den samariska kvinnan (Joh.4) Franciskus skriver i sin solsång: ”Lovad vare du, min Herre för syster Vatten” 

Våra tyska pilgrimsvänner presenterade ämnet så här: 

”Utan vatten finns det inget liv. Vatten är en ovärderlig resurs för naturen och för miljön, oumbärlig för människan. Allt har kommit ur vatten, allt blir bevarat genom vatten. Vatten, H2O, kommer som vattendroppar, källor, floder, sjöar, hav, ånga, moln, regn, snö, is. hagel, glaciärer, vattenpölar, svett, tårar; vatten är boplats för djur, växter, bakterier…; vi är 70% vatten, vi lever av vatten. Nu smälter glaciärer, land sjunker ner i havet, medan öknarna växer på andra platser. Det blir törst, torka, fukt, översvämningar, tsunamier, laviner… Naturen är mäktigare än vi. Hur hanterar vi det? Är vi beredda på katastrofer orsakade av vatten? Vattenföroreningar, vattenrening, vattenprivatisering, slaskvatten, vattenverk, konstgjord snö; vatten är en del av vårt dagliga liv: hur skulle det vara om vi bara hade två liter per person och dag?” 

Här finns underlag för många och långa samtal……..