Temat för 2024 handlar om vad Fransiskus skulle ha sagt idag, eller What would St Francis say today? mer info om temat följer på engelska nedan (översätts inte till svenska).