Het jaarthema 2023-2025 is Wie volg ik?

Het blijkt dat dit woord in veel talen een andere betekenis kan hebben, afhankelijk van de situatie en de omstandigheden. Zo lijkt in de christelijke traditie “Jezus volgen” een radicale toewijding in te houden die de volgeling aanmoedigt Jezus na te volgen. In het Zweeds wordt dit uitgedrukt met het woord “efterfölja” (volgen, in iemands voetsporen treden). Een bekend boek, gepubliceerd in de 15e eeuw, geeft deze betekenis van volgen weer in de titel De navolging van Christus (in het Latijn De Imitatione Christi), van Thomas a Kempis.

Een bredere benadering van de mogelijke betekenis van volgen is vruchtbaar. In ons dagelijks leven zijn er tal van situaties waarin wij iemand anders volgen, en omgekeerd, d.w.z. waarin ik degene ben die gevolgd wordt. De voorbeelden variëren van tamelijk triviale zaken zoals advies over wat te kopen of te verkopen, tot meer

1  

Belangrijke keuzes (werk, woonplaats) en zelfs de nog crucialere keuze van een partner voor het leven (inzoverre men kan zeggen dat men een partner kiest!). In deze gevallen kan “volgen” worden omschreven als “advies aannemen/geven”, “geïnspireerd worden/inspireren”, “leren”/”onderwijzen” enz. Zeker, de meest voorkomende situatie van volgen is wanneer leraren of ouders kinderen aanmoedigen “Doe mij na!” of “Volg mij!”.

Download hier het themaboekje