Het jaarthema 2021-2023 is Water

“…we moeten de wereld van emoties herontdekken die water ons traditioneelgebracht heeft als element van leven in alle culturen, de schoonheid en de magie. Laten we weer verliefd worden op onze rivieren,weer verliefd worden op onze rivieren en hun oevers. De wereld van emoties opnieuw ontdekkenterwijl we zeilen, zwemmen of gewoon kijken,kijken hoe onze rivier voorbij stroomt, hoe zij klinkt,hoe zij praat en hoe zij zingt” (Pedro Arrojo[1])

1              Pedro Arrojo Agudo (Spanje) is doctor in de fysica en hoogleraar aan de afdeling Economische Analyse van de Universiteit van Zaragoza, wiens onderzoek zich richt op de watereconomie.

“Zonder water is er geen leven. Water is een kostbare hulpbron, voor de natuur en het milieu”, “het is een onmisbaar goed voor de mens” (Europees Waterhandvest, Straatsburg 1968); “Alles is uit het water gekomen! Alles wordt bewaard door water! …” (Johann Wolfgang von Goethe), Water: H²O; waterdruppels, bronnen, rivieren, meren, zee, stoom, wolken, regen; sneeuw, ijs, hagel, gletsjers, plassen, zweet, tranen; water is een habitat voor dieren, planten, bacteriën; wij zijn 70% water; water is ons levensonderhoud; de gletsjers smelten, het land zakt weg in de zee; terwijl elders woestijnen groeien (dorst, droogte, vochtigheid, overstromingen, tsunami’s, lawines…); de natuur is krachtiger dan wij. Hoe gaan we ermee om? Zijn we voorbereid op waterrampen? Watervervuiling, waterzuivering, waterprivatisering, afvalwater, waterwerken, kunstmatige sneeuw; water maakt deel uit van ons dagelijks leven: Wat als we maar twee liter/dag/persoon hadden? Water van het leven, bron van het leven. Symbool van zuiverheid Hoe gaan we om met de kostbare gaven van deze aarde? Hoe kunnen we met meer respect en zorg omgaan met deze goederen van het leven”.

Download hier het themaboekje