Stuurgroep
Coördinator : Johny van Hoeve
Secretaris : Marianne Penning de Vries
Penningmeester : Oscar Wuite

Stuurgroeplid: Bregje van Ginneken
Stuurgroeplid/accommodatiezoeker : Frans van Overbeek
Stuurgroeplid/webmaster voor NL: Lydia Bronstring
Nationaal Spiritueel begeleider: Carla BerbéeInternationale functies

Internationale leiding

Manuel Adame, Raquel Centeno, Fuensanta Ruiz, Charo Cabellos (Spanje)
E-Mail: guardian@pellegrinifrancesco.eu
Internationaal Spiritueel begeleider: Carla Berbée

Voor nadere informatie over de Tochtgenoten of een van de activiteiten neem contact op via het e-mailadres: tochtgenoten@pellegrinifrancesco.eu

Jaarlijkse contributie

De jaarlijkse contributie per jaar is € 45,- (minimumbijdrage € 15,-). Hiervan worden o.a. de kosten voor De
Roep van de Weg betaald, de reiskosten van de stuurgroep en de internationale bijdrage aan de CDSF om
activiteiten zoals de jaarlijkse Internationale Tocht en het Pinksterkapittel mede mogelijk te maken.
Vriendelijk verzoeken we je de jaarlijkse bijdrage over te maken vóór 15 februari op rekeningnummer:
NL 52 INGB 0000 1328 47 op naam van Stichting Tochtgenoten van Sint Frans.
Betaling van de jaarlijkse bijdrage per automatische incasso stellen wij zeer op prijs – informatie bij de
penningmeester