Internationale Tocht 2023 | Zeeland en Vlaanderen

van 29 juli tot en met 6 augustus 2023 (vooraankondiging)

This image has an empty alt attribute; its file name is Tekening-definitief-1024x1024.png
Loop met ons mee! Internationale pelgrimstocht eind juli – begin augustus 2023 Zeeland en Vlaanderen

Land van kreken, polders en populieren

Wij, de Nederlanders, mogen weer een tocht organiseren. Hierbij alvast een oriëntatie op de streek waar de tocht gaat plaats vinden. Dit keer gaan we naar het zuidwesten. De tocht vindt plaats in Zeeland – Vlaanderen. We starten en eindigen in Oostburg, een dorp in het midden van West Zeeuws-Vlaanderen (NL). Vandaar gaan we alle windrichtingen uit. Onder andere zuidwaarts, richting Brugge (B) en als uitzondering, de fietsgroep, ook noordwaarts de Westerschelde over, richting Zuid- Beveland (NL).


Brugge is voor velen bekend terrein. Deze stad was reeds in de Middeleeuwen internationaal beroemd, als rijke handelsstad. Oostburg is niet/veel minder bekend, het is het grootste dorp binnen de Gemeente Sluis.
(West) Zeeuws -Vlaanderen grenst direct aan de Noordzee en België en is vanuit Nederland, alleen bereikbaar via een 6 km lange autotunnel door de Westerschelde, of het fietsveer Breskens – Vlissingen, De Westerschelde is
een zeearm van de Noordzee.
Zeeuws –Vlaanderen heeft eeuwenlang voor een groot deel, bestaan uit schorren en slikken. In de loop der eeuwen is er steeds meer grond gewonnen op zee door inpoldering en is het een landbouwgebied geworden.
Maar nu, door de ligging direct grenzend aan zee en België zee is het westelijk deel, ook een toeristische trekpleister geworden.

Geschiedenis
Dit stukje Nederland was door de eeuwen heen een speelbal van machthebbers. Het hoorde lange tijd bij de Zuidelijke Nederlanden. Ook was het een plek waar in de loop der eeuwen veel strijd werd geleverd.
Bijvoorbeeld, tijdens de 80-jarige Oorlog 1568 – 1648, de strijd van de Nederlanden om de onafhankelijkheid van Spanje.

Veel bekender is de strijd in 1944. Er werd toen een verhitte strijd geleverd door de Duitsers en de Geallieerden rondom de Westerschelde, voor de toevoer naar de belangrijke havenstad Antwerpen.
Dit deel van Nederland, had in de loop der eeuwen ook veel vluchtelingen en migranten te verwerken. Zoals de Hugenoten (Protestanten in de 16e en 17e eeuw, verdreven uit Frankrijk en Zuid – België). En, in 1723 een kleinere groep Salzburgse Protestanten. De aartsbisschop van Salzburg verplichtte toen in zijn bisdom 25.000 Lutheranen, te emigreren. Zeeuws- Vlaanderen had toen dringend werkkrachten nodig. Zo vond een aantal van hen een
“welkom” in Zeeuws- Vlaanderen. Helaas waren velen niet bestand tegen het zware werk van inpolderen. Velen overleden of emigreerden verder, onder andere naar Virginia in de VS.
Al deze gebeurtenissen hebben hun sporen nagelaten. Zo horen we bijvoorbeeld veel Franse en enkele Duitse achternamen. In het landschap is de geschiedenis zichtbaar in de vele forten en linies, die dateren uit de 16 e
en 17 e eeuw. Zoals te zien in Sluis en Retranchement en zo meer.
Nog veel duidelijker zien we die sporen in de dorpen. Hier zien we alleen bouw van na 1945. Vrijwel alle dorpen zijn in 1944 verwoest door beschietingen of een bombardement, zoals in Breskens is gebeurd.
Aardenbrug en Groede zijn de enige dorpen die redelijk onbeschadigd uit de Tweede Wereldoorlog zijn gekomen. In Groede zien we nog een Lutherse kerk, die dateert uit de Salzburgse periode. In Aardenburg is nog een oude schuilkerk uit 1636 te vinden, nu van de Doopsgezinde Gemeente (een richting binnen het Protestantisme).
Een en ander heeft ook als gevolg dat hier veel verschillende geloofsrichtingen zijn (bij Protestanten is dat vaker het geval). Hier in Zeeuws –Vlaanderen zien we in vergelijking met de rest van Zeeland, duidelijk meer Rooms-Katholieken. Vooral in Oost Zeeuws- Vlaanderen en direct aan de grens met België.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *