På 1000-talet var Olav den Helige det populäraste helgonet i Sverige, från 1391 med delad popularitet med den Heliga Birgitta.

I Sverige finns omkring 400 kyrkor helgade åt St Olof, och månghundrade bilder, skulpturer och målningar föreställande detta älskade helgon. Längs pilgrimsvägar genom svenska fjälldalar i Jämtland och Medelpad finns helgonets bilder i de flesta kyrkor. På östra Gotland vid Akersgarn finns en fördjupning i en sten som sägs ha varit Olavs tvättfat 

Men det är märkligt att han på kort tid efter sin död blev ett älskat helgon. Han  var långt ifrån en from man. Med grymhet och våld hävdade han kristendomen och sina egna maktintressen på sin väg österut.

Snorre Sturlasson är en bland flera som skrivit sin version av Olavs liv.

Olav föddes 995 som son till kungahövdingen Harald i Norge, vilken kort därefter blev dödad. Olavs omvändelse till kristen tro sägs ha skett i England, hans dop troligen i Normandie. 1015 återvände han till Norge och blev kung. Han ingick en allians med Sverige mot Danmarks kung Knut den store.  I den striden vann Knut , som då blev kung även över Norge.

Olav tvingades lämna Norge 1028- Han begav sig då till sin svåger storfursten Jaroslav i Ryssland.